About/press

OSLO INTERNATIONAL PLAYBACK FREE JAZZ FESTIVAL

OSLO INTERNATIONALA PLAYBACK FRIJAZZ-FÄSTIVAL

OIPFJF


 

From the press / från pressan:Information in english:


Oslo International Playback Free Jazz Festival (OIPFJF) was arranged for the first time in 2017 at Mir, Grünerløkka.

Our goal is to celebrate the best playback artist in both Norway, Europe and the rest of the world.


This year the festival will take place at Oslos new official playback free jazz scene, Kampen Bistro, located at beautiful Kampen in Oslo east, at saturday 13th october 2018.


Information på svenska:


Oslo Internasjonala Playback Frijazz-fästival (OIPFJF) ble arrangerade för första gongen i 2017. Våras mål er å celebrera de besta playback-artistorna i båda Norje, Europa og resten av världen.


I år arrangeras fästivalen på Oslos nya offisiella playback frijazz-scena, Kampen Bistro, som liggar på vakra Kampen på Oslo öst, lördag 13. oktoberi 2018.